Veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2023 je úspěšně za námi

  • 30.5.2023
  • Klára Pomajbíková

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných návštěvníků. Na letošním ročníku se prezentovalo rekordních 551 vystavovatelů z 29 zemí světa.

Veletrh je klíčovou událostí pro resort obrany, protože díky němu získá komplexní povědomí o nejnovějších technologiích a know-how, a zároveň je i prostředkem pro rozvoj strategických partnerství s cílem posilovat bezpečnost a obranyschopnost ČR. Pozvání Ministerstva obrany ČR letos přijalo 35 zahraničních delegací.

IDET je koncipován jako proexportní platforma pro český obranný a bezpečnostní průmysl. Koná se s podporou a za účasti nejvýznamnějších politických a vojenských představitelů České republiky. Největším vystavovatelem je tradičně Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, která letos slaví 30 let a svoji expozici pojala v duchu hesla „staré versus nové“. Návštěvníci si mohli užít jak starou techniku, kterou byla armáda vyzbrojena v roce 1993, tak i tu současnou.

„Veletrh IDET je více než vhodnou příležitostí, jak v rámci expozice Ministerstva obrany a Armády ČR ukázat velký posun v modernizaci armády, kterého za poslední tři dekády dosáhla,“ pozval hosty na prohlídku náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Návštěvníci mohli porovnat například protichemické vozidlo BRDM-2 používané armádou například při nasazení ve válce v Zálivu a jeho moderního nástupce Iveco LOV CBRN. Dalšími exponáty v duchu staré vs nové byly například protiletadlové komplety STRELA S2-M a moderní RBS-70NG, velitelsko-štábní vozidlo R-5M Bečva na podvozku BVP-1 a proti němu kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní TITUS. Nemohl chybět ani jeden z nejsledovanějších přírůstků posledních měsíců, hlavní bojový tank Leopard 2A4, vedle něhož byl umístěn T-72 M1. Z nových akvizic nechyběl mobilní rušič STARKOM na podvozku Tatra či 3D radiolokátor MADR. Stálicí v expozicích byly i staré a nové ruční zbraně a vitríny ukazující vývoj uniforem a výstrojních doplňků armády za poslední tři desetiletí.

Vojenská policie v prostoru areálu BVV Brno již od 15. května zabezpečovala, přípravy a výstavbu IDET arény, kde v průběhu samotné výstavby probíhaly nácviky na dynamické ukázky a ukázky techniky.

 

VP zajišťovala doprovody vystavované techniky do prostoru areálu BVV
a elektronicky zabezpečovala hlídání vystavovaných exponátů, nepřetržitě se podílela na hlídání celého perimetru, působila preventivně v době konání výstavy i mimo ni.

Dalším úkolem příslušníků  bylo zabezpečit bezpečný příjezd a odjezd cizích státních delegací a chráněných osob na VIP parkoviště, podílet se na bezpečnostních kontrolách při vstupech do areálu (vnášení a odnášení zbraní). Dále hlídky VP provedly zabezpečení příletu a odletu vrtulníků, kontrolu dodržování kázně a pořádku a komunikovaly s orgány veřejné správy (zástupci BVV, PČR, AČR).

 

Zajímavosti z výstavy:

Od 24. do 26. 5. 2023 navštívilo IDET 31.500 platících návštěvníků – do tohoto počtu nejsou započítáni zaměstnanci AČR (celkem 12.000 vstupenek), pro které byl určen zvláštní vstup.

Dne 27. 5. proběhl v prostorech areálu ve spolupráci s IZS Den bezpečnosti, kdy VP plnila úkoly ochrany vojenského materiálu v rámci expozic AČR. V tento den byl bezplatný vstup do BVV, dle odhadu pořadatelů akci navštívilo až 30 tisíc osob.

Od 28. a 29. 5. 2023 hlídky VP zabezpečovaly bezproblémovou demontáž IDET arény a odjezd techniky z BVV. Na policejním zabezpečení celé akce IDET 2023 se podílely tyto složky VP:

-         OdDPSl Olomouc

-         RSS Olomouc, Praha, Tábor

-         SOM Praha

-         OdOO Praha

a v neposlední řadě příslušníci Aktivní zálohy VP Olomouc, bez jejichž nasazení a pomoci si veletrh neumíme představit, jelikož se podílí na mnohých aspektech cvičení, spolupracují s příslušníky VP, jiných složek i s organizátorem veletrhu a bezvadně a ochotně plní přidělené úkoly, čímž si zvyšují zkušenosti i odbornost.