Home page > Výběrové řízení

Výběrové řízení

 

Jak se přihlásit do výběrového řízení k Vojenské policii?

 

Případné dotazy týkající se služby vojenského policisty zasílejte na adresu: vpolomouc@army.cz, nebo se informujte na tel. 973 401 289 - personální pracoviště VeVP Olomouc.


Vojenská policie

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se může stát vojenským policistou voják z povolání zařazený ve Vojenské policii, nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii.

Podmínkou přijetí ke službě u Vojenské policie je splnění základních kritérií profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u Vojenské policie podle stanovených kritérií a výběr nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa.


Připravili jsme pro Vás kompletní přehled výběrového řízení pro:

Zpracováno: 4. 1. 2023 Hlavní velitelství Vojenské policie, Praha

 

Nahoru