Aktivní záloha VP

Dnem 1. 1. 2017 vzniklo oddělení VP – AZ aktivních záloh Velitelství vojenské policie Olomouc, které nahradilo rotu VP - AZ a i dřívější 3 čety teritoriálních velitelství Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

Dnem 1. 1. 2020 proběhla u Vojenské policie optimalizace jednotky VP AZ, vytvořily se nově 4 jednotky : 1x s dislokací v posádce Olomouc, 1x v posádce Tábor a dále 2x v posádce Praha.

Dnem 1. 4. 2023 proběhla u Vojenské policie Praha optimalizace jednotky VP AZ, kterou nově tvoří jedna posádka.


Předurčení oddělení VP – AZ:

 • oddělení VP – AZ plní úkoly posílení policejní ochrany. V případě potřeby může plnit úkoly podle rozhodnutí NVP samostatně,

 • v případě nutnosti může oddělení VP – AZ plnit úkoly posílení integrovaného záchranného systému (IZS) nasazeného na teritoriu VeVP v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • příslušníci oddělení VP – AZ nejsou vojenskými policisty dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii), mohou tak plnit policejní úkoly pouze formou společného výkonu služby pod přímým vedením vojenského policisty, kdy odpovědnost za prováděné úkoly má určený vojenský policista.

Pro další informace o činnosti aktivních záloh navštivte webové stránky army.cz nebo azvp.cz


Požadavky na výběr k oddělení VP -AZ:
vojáci v záloze, kteří sloužili u:

 • Vojenské policie

 • Policie ČR

 • Městské policie

 • jiných bezpečnostních sborů

 • úvarů AČR

 • splní výběrové řízení k oddělení VP –AZ (v souladu se stávajícími legislativními podmínkami
  Poznámka: (zájemci nemohou být ve služebním poměru, či o.z.)

dále

 • trestní bezúhonnost

 • zdravotní způsobilost

 • stupeň bezpečnostní prověrky VYHRAZENÉ

 • nejnižší dosažené vzdělání – středoškolské s maturitou

​Komplexní přehled Výběrového řízení najdete zde: https://vpolomouc.army.cz/vyberove-rizeni


Struktura oddělení VP – AZ u Velitelství VP Olomouc:

 • Náčelník oddělení

 • Skupina podpory policejního výkonu

 • 1. skupina dopravní a pořádkové služby

 • 2. skupina dopravní a pořádkové služby

 • skupina ochrany objektů


Příprava a výcvik:

Tříletý cyklus přípravy

1. rok - 2 týdny soustředění u OdZOPř Vyškov (Oddělení základní odborné přípravy Vyškov, dříve OŠVP Vyškov)
2. rok – 2 týdny – velitelská příprava (Vyškov), odborná praxe a výcvik u Velitelství VP Olomouc
3. rok – 2 týdny – komplexní policejní cvičení, odborná praxe a výcvik v Velitelství VP Olomouc
Na konci tříletého cyklu AZ skládají závěrečné zkoušky a po úspěšném splnění se stávají plnohodnotnými vojenskými policisty.


Oblasti výcviku:

 • Vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava.

 • Dále specializace v oboru

 • Vojenský policista jako je právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie.


Máte-li zájem o službu u oddělení VP – AZ kontaktujte Krajské vojenské velitelství ve vašem kraji. Kontakty na KVV.

Máte-li zájem o službu u oddělení VP – AZ Olomouc kontaktujte koordinátora pro jednotku:

AZ VeVP Olomouc
nrtm. Michal Hynek 
tel.: 973 401 218
e-mail: hynekm2@army.cz

Fotogalerie