Speciální pachové práce služebních psů Vojenské policie

nalezení pentritu
  • 22.3.2024
  • Klára Pomajbíková

Ve dnech 11. – 13. 3. 2024 proběhla v Olomouci, Vyškově a Moravské Třebové soustředěná příprava speciálních služebních psů Vojenské policie. Tento výcvik probíhá pravidelně každé čtvrtletí a právě tento termín zorganizovali příslušníci Pracoviště speciální kynologie VeVP Olomouc. Cílem této přípravy je rozvíjet schopnosti psovodů a speciálních psů Vojenské policie a možnosti jejich praktického nasazení; procvičit taktický postup při prověřování zájmového prostoru za účelem nalezení ukrytých výbušnin, omamných a psychotropních látek nebo zbraní. 

Tento termín se uskutečnil ve spolupráci s pyrotechnickou skupinou Vojenské policie, která pro výcvikové účely mohla poskytnout velké, tzv. nadlimitní množství výbušnin typu PlNp-10 (plastická trhavina na bázi pentritu). Obvykle se psi při výcviku vyhledávání setkají s množstvím výbušniny okolo 50 - 100 gramů a teď měli možnost hledat ukryté množství přesahující 10 – 15 kg. Tento výcvik s velkým množstvím pachu hledané látky (výbušniny, OPL, zbraně) se snaží kynologové VP zařazovat do tréninku v maximální možné míře, protože reakce psů na větší množství pachu jsou specifické a velmi individuální, vždy znamenají nové poznatky a cenné zkušenosti. 

Psi mají vnímání pachů geneticky předurčené a správným výcvikem lze toto vnímání ještě umocnit a zdokonalit. Psovod při postupném výcviku psa na pachové práce musí využít svůj cit, získané zkušenosti a znalosti o vrozeném chování psa. Důležitým faktorem budoucího úspěchu štěněcího svěřence ve službě je trpělivost, forma hry a zábavy, a také zvolení vhodné metodiky vzhledem k povaze psa a cíli výcviku, kterého má být dosaženo. Do skupiny služebních psů specializujících se na pachové práce, jsou vybíráni psi socializování, kontaktní, obratní a hraví. To znamená, že se nebojí žádného rušivého prostředí, pracují bez problémů mezi lidmi nebo za přítomnosti jiných zvířat a je u nich důležitá ochota pracovat za pamlsek či hračku.

Ve službě musí psovod mít psa vždy pod dohledem a kontrolou, při jakékoliv činnosti. Důležitý je jejich kontakt a tzv. vyladění pracovní motivace – psovod musí zvládnout psa mírně uklidňovat před započetím pachových prací a vyhledáváním, při delší aktivitě zase nabudit utlumenou pozornost vhodnou stimulací a pochvalami. Pro vyhledávání se využívá metoda pasivního značení s fixací na psovoda. Vojenská policie byla první složkou, která již v roce 2006 přešla na tento způsob značení. Dříve psi, kteří omamnou látku zachytili, značili nález aktivně, škrábáním do daného místa. Při nálezu výbušniny to mohlo být aktivní značení v podobě štěkání nebo vystavení, tedy přímý kontakt psa s místem nálezu. Z hlediska taktiky a bezpečnosti bylo žádoucí přejít na pasivní způsob značení – některé výbušné systémy jsou citlivé a spustitelné na akustický podnět.

V rámci Vojenské policie jsou speciálně vycvičení psi využíváni zejména při zabezpečení preventivních akcí na vyhledávání omamných a psychotropních látek, zbraní a výbušnin. Podílí se na zajišťování bezpečnosti chráněných osob a oficiálních delegací České republiky nebo na odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a opatřeních k předcházení trestné činnosti. Ne vždy byla služební kynologie přirozenou součástí bezpečnostních sborů, dnes má však své nezastupitelné místo. Dobře vycvičený služební pes vzbuzuje přirozený respekt, může působit preventivně a svého lidského kolegu ve službě skvěle doplňuje. 

Pro další rozvoj služební kynologie je nezbytná spolupráce i s ostatními bezpečnostními sbory, se kterými sdílíme zkušenosti z výcviku nebo praktického využívání speciálních služebních psů. Úzce proto spolupracujeme s Armádou ČR, Policií ČR, Celní správou ČR nebo Vězeňskou službou ČR. Kynologové Vojenské policie také spolupracují se zahraničními subjekty, a to s Vojenskou policií Slovenské republiky, s Finančnou správou SR, Zborem väzenskej a justičnej stráže SR, Vojenskou policií z Belgie a Polska. V současné době se rozvíjí spolupráce s Vojenskou policií z Německa (Feldjäger) a příslušníky Vojenské policie USA působící v Německu. Mezi všemi těmito partnery jsou kynologové Vojenské policie považováni za velké odborníky a profesionály.