Součinnostní výcvik CQB & FIBUA 2024: VP a AČR spojují síly pro bezpečnější urbanizované prostředí

Součinnostní výcvik CQB & FIBUA 2024
  • 12.2.2024
  • Klára Pomajbíková

Boj ve městě je nejnebezpečnější ze všech typů bojových operací, jelikož zastavěné oblasti nabízí nespočet možností pro ukrytí nepřítele. Ten má na své straně obvykle také výhodu znalosti domácího prostředí, zasahující jednotka tak musí být schopna ovládnout objekty v zástavbě v co nejkratším čase, s co nejmenší újmou na zdraví a životech civilistů a s minimálními doprovodnými škodami na majetku. To vše klade vysoké nároky na plánování a přípravu, která musí brát v úvahu podmínky konkrétního operačního prostředí a vyšší požadavky na přesnost a sehranou spolupráci týmu.

V součinnosti mezi složkami Armády České republiky a Vojenskou policií, konkrétně Pohotovostním oddělení VeVP Olomouc z Prostějova, proběhl v týdnu od 5. do 9. února 2024 specializovaný výcvik s názvem CQB & FIBUA 2024, zaměřený na boj v zastavěných oblastech. Intenzivního výcviku pod patronátem VP se účastnili příslušníci 42. mechanizovaného praporu z Tábora, tým příslušníků roty hloubkového průzkumu a tým odstřelovačů roty hloubkového průzkumu ze 102. průzkumného praporu z Prostějova, a také vyčlenění specialisté – operátoři UAV (tzn. Unmanned Aerial Vehicle neboli bezpilotních prostředků) z 533. praporu bezpilotních systémů z Prostějova. V průběhu společného týdne byl hlavní důraz kladen na kooperaci jednotek Vojenské policie a pozemních sil při činnosti CQB/FIBUA v urbanizovaném prostředí za podpory UAV a dalších technických prostředků. Došlo k procvičení spolupráce a koordinace v různorodých týmech, taktiky vstupu do budov a pohybu uvnitř i v okolí objektů, zajišťování rizikových míst a eliminaci hrozeb. 

CQB (Close Quarters Battle) a FIBUA (Fighting in Built-Up Areas) znamenají hodiny a týdny tvrdé dřiny, nacvičování a opakování stejných technik a taktik tak, aby se celá skupina sehrála na úrovni jednotlivce. Dle slov zkušených instruktorů z VP je CQB „královnou taktiky“ a je komplikované dodržet veškeré principy ve variabilním operačním prostředí. Jsou to schopnosti, které se učí a pilují celoživotně. Není možné je pojmout v rámci jednoho, byť sebeintenzivnějšího výcviku. Specifikem cvičení CQB & FIBUA 2024 bylo plnění primárních úkolů ve velkém počtu lidí, nikoliv v obvyklých nukleárních týmech. Další výzvou pro instruktory i cvičící byla účast týmů v různých stupních taktické vycvičenosti a vzájemné sehranosti nebo náročné scénáře rozehry, které doopravdy prověřily schopnosti účastníků. 

Tato součinnostní iniciativa reflektuje rostoucí potřebu připravenosti na urbanizované bojiště a posiluje schopnost interoperability armádních jednotek a jednotek Vojenské policie. Slovy klasika, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Společný intenzivní výcvik, který je nositelem reálných krizových situací s náročnými scénáři ukazuje, že situace se vždy nemusí vyvíjet dobře, ale je třeba na ni umět odpovědět. Bezesporu poskytuje posílenou schopnost reagovat adekvátně na současné i potenciální bezpečnostní výzvy.