Rozloučení s 1. jednotkou VP MSU KFOR před odjezdem do zahraniční operace

  • 10.7.2023
  • Klára Pomajbíková

O prvním prázdninovém víkendu letošního roku se pozornost Vojenské policie obrátila směrem k Olomouci,
kde proběhlo symbolické rozloučení s 1. jednotkou Vojenské policie před odjezdem do zahraniční operace.

Jednotka Vojenské policie byla vyslána, aby svými schopnostmi podpořila zahraniční operaci Joint Enterprise
na území Kosova. Toto uskupení bude plnit úkoly společně s italskými Carabinieri v sestavě mezinárodní specializované jednotky (tzv. Multinational Specialised Unit – MSU).

Kosovo je země, která během své historie prošla dlouhou cestou válečných konfliktů. Z důvodu reakce NATO
na posílení bezpečnostní situace v oblasti, je jednotka MSU využívána ke stabilizačním operacím, například
ke sběru dat a vyhodnocování informací z kriminálního prostředí. Podílí se však i na monitorování situace
při protestech a nepokojích, které v roce 2022 začaly mezi Srbskem a Kosovem eskalovat a na které je schopna zareagovat.

Čeští vojenští policisté budou v Kosovu poskytovat primárně schopnost zvládání davu (tzn. Crowd Riot Control – CRC), ale například i svoji odbornost v oblasti dopravně-pořádkové služby.

Aby bezmála 30 vojenských policistů, kteří jsou součástí 1. jednotky VP MSU KFOR, bylo plnohodnotně připraveno plnit všechny úkoly v zahraniční operaci, museli projít náročnou půlroční přípravou a nezbytným výcvikem. Toto úsilí bylo završeno tzv. certifikací, která proběhla na konci měsíce května v Přerově na Bochoři za účasti hodnotitelského týmu italských Carabinieri, takzvaně „na výbornou“.

Odjezd jednotky nám také připomíná, že mír a bezpečnost, kterých si v naší zemi užíváme, jsou výsledkem úsilí mnoha žen a mužů, nejen v ozbrojených silách. Je naší povinností ctít jejich práci a pamatovat si, že svoboda
a bezpečí, které máme, nejsou samozřejmostí.

 

Kolegové, přejeme vám úspěšnou misi. Držte se!