Řidiči, dávejte pozor! Vozidla s právem přednostní jízdy a tvorba záchranářské uličky

pravidlo tvorby záchranářské uličky
  • 1.2.2024
  • Klára Pomajbíková

Nejen vojenští policisté ze své praxe vědí, že motoristé a chodci mnohdy nerespektují ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, týkající se vozidel s právem přednostní jízdy. Může tak nastat situace, že bohužel vozidlu s modrým majákem neumožní tolik potřebný bezpečný a plynulý průjezd. 

Silniční zákon definuje vozidla s právem přednostní jízdy tak, že jsou označena speciálním způsobem – výstražným modrým a červeným světlem, případně i zvukovým výstražným zařízením. Do této skupiny patří například automobily Vojenské policie, Policie ČR, Vězeňské služby, Celní správy, obecní policie, hasičských záchranných sborů či zdravotnické záchranné služby. 

Zákon hovoří o tom, že řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečný a plynulý průjezd a jestliže je to nutné, i zastavit svá vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Nezřídka se však stává, že řidiči zastaví tak, že automobil používající maják nemůže vůbec projet. Bohužel se mezi motoristy stále najdou takoví, kteří ustanovení zákona nerespektují a ve své jízdě pokračují dál. 

Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně tři metry pro průjezd těchto vozidel. 

To znamená, že řidič v pravém jízdním pruhu zastaví blízko pravé krajnice (tak, aby měl prostor zastavení svého vozu ještě případně upravit) a motorista v levém pruhu zase u levé krajnice, při tomto manévru mohou vjet i na krajnici. Pokud jsou ve směru více než dva jízdní pruhy, utvoří se ulička mezi levým nejrychlejším pruhem a pruhem přiléhajícím. Pomůckou pro lepší zapamatování může být pravá ruka při pohledu na hřbet – palec představuje levý nejrychlejší pruh a další prsty ostatní pruhy. Mezi palcem a ukazováčkem je na rozdíl od ostatních prstů větší prostor, který tvoří záchranářskou uličku. 

V posledních letech si již většina motoristů tvorbu záchranářské uličky zažila a situace pro vozidla s právem přednostní jízdy se zlepšuje. Vždy je však dobré si pravidla pro tvorbu připomenout – v tomto ohledu je každá vteřina vzácná!