Kynologické klání O pohár náčelníka Centra vojenské kynologie

nrtm. Švancara a YUKI
  • 7.5.2024
  • Klára Pomajbíková
  • prap. Špiler

Osmnáct psovodů a psů z různých resortů se ve dnech 25. až 28. března v Chotyni zúčastnilo kynologického klání O pohár náčelníka Centra vojenské kynologie. Soutěžilo se v tzv. speciálních pachových pracích, tedy vyhledávání zbraní, omamných a psychotropních látek a výbušnin. 

V Chotyni se sešli soutěžící z Armády ČR, Vojenské policie, Hradní stráže, Celní správy, Policie ČR, Vězeňské služby a Centra vojenské kynologie. Bezmála dvě desítky psovodů a jejich svěřenců musely v soutěži zvládnout řadu situací včetně vyhledávání specifických látek v objektech, zavazadlech či v dopravních prostředcích. Ukryté vzorky mohly být ze 17 druhů výbušnin (vojenští psi jich mimochodem rozpoznají více než dvě desítky) a různých typů drog včetně hašiše, heroinu, kokainu, pervitinu, marihuany nebo extáze. V neposlední řadě se hodnotila také poslušnost psa.

„Zvolili jsme situace, které je mohou ve službě potkat. Jde přitom hlavně o posouzení souhry psovoda a psa. Pes musí žádoucím způsobem reagovat na povely a správně reagovat při detekci vyhledané látky. Musí také pasivně značit, tedy oznámit nález zaujetím pasivní polohy těla bez vlastního kontaktu s danou látkou. To je postup, který nese nejmenší riziko,“ uvedl jeden z rozhodčích, praporčík Lukáš Suchánek z CVK Chotyně. Sledovaná je i rychlost reakce psa na vyhledanou látku, systematičnost při prohledávání prostoru a další nezbytná kritéria.

Soutěž se do CVK v Chotyni vrátila po delší pauze. „Chtěli jsme navázat na přerušenou tradici, a to se nám po patnácti letech podařilo. Není to pochopitelně jediná forma vzájemné spolupráce s ostatními prvky armády a ministerstva vnitra. Před několika týdny jsme měli například společný výcvik s příslušníky Cizinecké policie. Jsme ale každopádně rádi za každou možnost ukázat úroveň vlastní připravenosti, porovnat své schopnosti, ale i načerpat zkušenosti k vlastnímu zlepšení,“ uvedl podplukovník Andrej Vítek, náčelník Centra vojenské kynologie v Chotyni.

Služební psi se v armádě dělí do tří kategorií, dvě z nich prověřila právě tato soutěž, tedy vyhledávání drog a výbušnin. Třetí kategorií je strážní služba, tedy střežení důležitých objektů, což pes může vykonávat samostatně nebo s psovodem. Služební psi a jejich psovodi mohou být využiti v rámci spolupráce například s Policií České republiky, jsou také pravidelně nasazováni v zahraničních operacích. Centrum vojenské kynologie je jediným armádním zařízením, které služební psy nejen pořizuje, ale zodpovídá také za jejich odborný výcvik. Ačkoliv již jsou k dispozici analytické přístroje pracující s pachovými stopami, pes i nadále zůstává nejlepším pomocníkem, který tuto práci zastane.

A jak celé kynologické klání dopadlo? Příslušníci Vojenské policie a služební psi rozhodně zanechali nesmazatelnou stopu na výsledkové listině v obou kategoriích! 

V kategorii výbušniny: 

1. místo nrtm. Ondřej Skok a Ego z Vojenské policie Tábor 

2. místo čet. Vojtěch Hovorka a Brit z Hradní Stráž

3. místo rtm. Onřej Hrdlička a Fixa z CVK Chotyně 

 

V kategorii omamných a psychotropních látek je pořadí: 

1. místo nrtm. Martin Remsa a Becky z Vojenské policie Tábor

2. místo nrtm. Jiří Švancara a Yuki z Vojenské policie Olomouc 

3. místo nrtm. Jan Gahler a Oskar z CVK Chotyně 

Nejlepší dvojicí z pohledu poslušnosti a také absolutním vítězem se stali: nrtm. Martin Remsa a Becky z Vojenské policie Tábor. Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník!