Home page > Aktuality > Studijní návštěva Kurzu Generálního štábu u Velitelství Vojenské policie Olomouc

Studijní návštěva Kurzu Generálního štábu u Velitelství Vojenské policie Olomouc

 

Posluchači Kurzu Generálního štábu absolvovali dne 26. února 2019, v doprovodu náčelníka Vojenské policie plukovníka gšt. Miroslava Murčeka a velitele teritoriálního velitelství Vojenské policie plukovníka gšt. Romana Gottfrieda, jednodenní studijní návštěvu Olomouce. V rámci intenzivního vzdělávacího programu Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany se  seznámili s činností a schopnostmi Vojenské policie.

V úvodu promluvil plukovník gšt. Murček a seznámil posluchače s organizační strukturou, postavením a úkoly i s dalším možným rozvojem Vojenské policie. „Hlavním úkolem Vojenské policie je realizovat policejní ochranu ozbrojených sil. Vojenskou policii vnímám především jako službu pro Armádu České republiky a byl bych rád, kdyby se podařilo prohloubit jejich vzájemnou spolupráci, a to například funkcí tzv. Provost Marshal,“ uvedl v úvodu plukovník gšt. Murček.

Především se však zúčastnili přednášky „Zásady použití Vojenské policie ve společných operacích“ ve které jim plukovník ve výslužbě  Ing. Luboš Bahník vysvětlil úlohu Vojenské policie  a její základní funkce vyplývající z doktrín NATO a Doktríny Armády České republiky. Dopolední část byla uzavřena přednáškou "Stability Policing", kterou přednesl v anglickém jazyce náčelník štábu NATO Stability Policing Centre of Excellence (Vicenza, Itálie) plukovník TeVelde Arend.

Odpolední část byla věnována statické ukázce techniky, výzbroje a výstroje Vojenské policie, během které na dotazy posluchačů odpovídali příslušníci vojenské policie, kteří jsou zařazeni do přímého výkonu služby. Činnost technika kriminální služby při zajišťování stop a důkazů nebo práci pyrotechnické služby si mohli posluchači prohlédnout na dalším samostatném pracovišti. Pracoviště biometrie pak přiblížilo identifikaci osob, a to např. autentizací otisků prstů či obrazu oční duhovky.

Posledním bodem celého programu byla dynamická ukázka zadržení nebezpečného pachatele ve vozidle. Následnou bezpečnostní prohlídkou vozidla za pomoci služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání výbušnin, bylo odhaleno místo, kde se ve vozidle nacházela výbušnina. V samém závěru ukázky vojenský policejní pyrotechnik provedl zajištění vybušniny.

„​Jak již zaznělo v úvodu náčelníka Vojenské policie, jsme především službou pro Armádu České republiky. Doufám, že se nám touto prezentací podařilo přiblížit naší činnost, která je mnohdy vnímána vojáky jako represivní,“ zhodnotil ukázky plukovník gšt. Gottfried a zároveň poděkoval příslušníkům Velitelství Vojenské policie Olomouc, ale i příslušníkům z ostatních velitelství Vojenské policie, kteří se podíleli na zabezpečení těchto ukázek.  

Fotogalerie

Nahoru