Home page > Aktuality > Posluchači Kurzu Generálního štábu se seznámili se schopnostmi Vojenské policie

Posluchači Kurzu Generálního štábu se seznámili se schopnostmi Vojenské policie

Ve čtvrtek 1. března 2018 navštívilo Olomouc třicet sedm posluchačů Kurzu Generálního štábu, aby se blíže seznámilo s činností Vojenské policie. V Žižkových kasárnách je osobně přivítal náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž a velitel teritoriálního velitelství Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček.

Velitelství Vojenské policie Olomouc pro posluchače kurzu připravilo celodenní prezentaci schopností Vojenské policie, včetně statických a dynamických ukázek. V úvodu vystoupil brigádní generál Kříž a seznámil studenty s organizační strukturou, počty, postavením a úkoly Vojenské policie. Během svého výkladu řekl, že Vojenská policie je službou pro Armádu ČR. "Náš úkol je realizovat policejní ochranu Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Pokud bychom tuto ochranu na sto procent nenaplňovali, nemá existence Vojenské policie smysl," zdůraznil brigádní generál Kříž.

​Následovala přednáška na téma "Vojenská policie ve společných operacích", kterou přednesl plukovník v z. Luboš Bahník. Studenti se seznámili s místem a úlohou Vojenské policie a s jejími základními funkcemi, které vyplývají z doktrín NATO a Doktríny AČR. Plukovník v z. Luboš Bahník doplnil přednášku příklady ze své dlouholeté praxe. Dopolední program uzavřela seminární beseda, kde na otázky studentů reagovali náčelník Vojenské policie, velitel teritoriálního velitelství Vojenské policie a plukovník v z. Bahník. Těžištěm diskuse se stala budovaná schopnost biometrie. Studenti se zajímali o stav budování této schopnosti, o právní rámec použití a o možnost praktického využití v zahraničních operacích.

V odpoledních hodinách byla k vidění statická ukázka techniky, výstroje a výzbroje Vojenské policie, během které na dotazy studentů erudovaně odpovídali nejenom příslušníci Oddělení dopravní a pořádkové služby a Pohotovostního oddělení Velitelství Vojenské policie Olomouc, ale i příslušníci ostatních velitelství Vojenské policie. Součástí statických ukázek bylo pracoviště pyrotechnické a kriminální služby, kde si posluchači mohli mimo jiné prakticky vyzkoušet činnost technika kriminální služby při zajišťování stop a důkazů. Na dalším samostatném pracovišti vojenští policisté přiblížili biometrii, která se používá k identifikaci osob, např. autentizací otisků prstů či obrazu oční duhovky. Posluchači sledovali proces sběru dat a způsob jejich zpracování.

„Nejlákavější částí prezentace byla bezesporu dynamická ukázka,“ uvedl jeden z posluchačů kurzu. Nejprve policisté předvedli zvládání agresivního davu za použití neletálních (nesmrtících) zbraní. Následovalo ohledání místa nálezu podezřelých balíčků s pomocí služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání výbušnin a zbraní. Sedmiletý Ector bez zaváhání označil jeden z balíčku, ve kterém byla uložena výbušnina. V samotném závěru ukázky zazněla hlasitá detonace, kdy vojenští policejní pyrotechnici zničili nástražný výbušný systém pomocí pyrotechnického robota.

Napsala majorka Lenka Haberová.

Fotogalerie

Nahoru