Velitel

plukovník gšt. Ing. Miroslav MURČEK

 


 

Narozen dne: 13.7.1964
Rodinný stav: ženatý, 1 dítě - dcera

Vzdělání:

 • 1978 - 1982 Vojenské gymnázium Banská Bystrica,
 • 1983 - 1986 VVŠ PV Vyškov
 • kurz generálního štábu na UO Brno

Průběh služby:

 • 1986 - 1986 velitel tankové čety
 • 1986 - 1989 velitel tankové roty
 • 1989 - 1989 náčelník štábu tankového praporu
 • 1989 - 1990 velitel tankového praporu
 • 1990 - 1991 zástupce náčelníka štábu tankového pluku
 • 1991 - 1993 velitel tankového praporu
 • 1993 - 1993 starší důstojník sekce vojenské pořádkové a bezpečnostní policie
 • 1993 - 1994 starší důstojník oddělení vojenské pořádkové a bezpečnostní policie
 • 1995 - 1997 náčelník organizačního oddělení
 • 1997 - 1998 náčelník operačního oddělení - zástupce náčelníka štábu
 • 1998 - 2001 zástupce náčelníka štábu
 • 2001 - 2009 zástupce velitele
 • od 1.9.2009 velitel Vojenské policie Olomouc Hlavního velitelství Vojenské policie

Mise:

 • 2001 SFOR II na území bývalé Jugoslávie- VSD
 • 2003 IZ SFOR 7. PN Irák - velitel roty VP
 • 2004 MNF(I) Irák - velitel kontingentu
 • 2005 - 2006 MNF(I) Irák - velitel kontingentu
 • 2008 SOG ISAF Afghánistán - velitel kontingentu

Vyznamenání:

 • Medaile AČR III. stupně
 • Medaile AČR II. stupně
 • Medaile AČR I. stupně
 • Medaile MO AČR „Za službu v zahraničí“ – Irák III. stupně
 • Medaile MO AČR „Za službu v zahraničí“ – Irák II. stupně
 • Medaile MO AČR „Za službu v zahraničí“ – Irák I. stupně
 • Záslužný kříž MO AČR III. stupně
 • Záslužný kříž MO AČR II. stupně
 • Čestný odznak AČR „Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého
 • Kříž Vojenské policie
 • Pamětní odznak NATO


Předchozí velitelé

1. plk. Ing. Karel BÍLEK ( 1992-2001 )

2. plk.gšt. Ing. Miloš FERENC ( 2001-2009 )

 

Nahoru