Home page > Aktuality > Výpomoc příslušníků VeVP u Svaté Anny v Brně

Výpomoc příslušníků VeVP u Svaté Anny v Brně

Ve dnech 18. 11. až 8. 12. 2020 se i naše velitelství v rámci nasazení AČR v nemocnicích podílelo na výpomoci nemocničnímu personálu v boji s pandemií Covid-19 na základě požadavku konkrétního zdravotnického zařízení.

Celkem 21 příslušníků našeho útvaru s platným certifikátem CLS bylo ve 2 etapách nasazeno ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně, kde se podíleli zejména v rámci covidových oddělení na zvládnutí situace v pro nemocniční personál zvlášť obtížné době.

Své odborné zkušenosti získané na náročných kurzech uplatnili na těchto odděleních – Neurochirurgie, I. Ortopedická klinika, Anesteziologickoresuscitační klinika, II. Interní klinika, Dermatovenerologická klinika a I. Neurologická klinika.

Náplní činnosti vyčleněných VP byla mimo jiné asistence zdravotnickým pracovníkům při hygienické péči o pacienta, péče o hygienu prostředí, lůžka a zdravotnických prostředků. Dále činnost k zajištění stravy pacientům, transport biologického a zdravotnického materiálu, distribuci laboratorních výsledků.

Jejich nasazení bylo ze strany vedení nemocnice hodnoceno velmi kladně a všichni ve stanovených rolích odvedli maximálně profesionální práci, která může být přínosem nejen pro jejich zdravotnickou odbornost, ale i z hlediska lidskosti je posune dál.

Když jsme u té lidskosti, tak naši kolegové nepomáhají jen v rámci nasazení AČR, ale i z vlastní iniciativy jako dobrovolníci ve svém volném čase, například v nemocnici v Litomyšli, ale i na dalších místech.

Aktuálně je opět nasazeno 10 příslušníků našeho útvaru, kteří pomáhají zvládat nedostatek personálu na lůžkových odděleních Nemocnice u Svaté Anny.

Všem, co pomáhají, děkujeme.

Nahoru