Home page > Aktuality > Plukovník gšt. Ing. Miroslav Murček převzal vyznamenání

Plukovník gšt. Ing. Miroslav Murček převzal vyznamenání

Při příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatného Československa byli dne 26. října 2018 v prostorách sálu Brněnské radnice vyznamenání nejlepší příslušníci a pracovníci Policie České republiky Jihomoravského kraje.

Medaili prvního stupně převzal z rukou ředitele krajského ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje i plukovník gšt. Ing. Miroslav Murček, který se jako velitel Velitelství Vojenské policie Olomouc významně zasadil o spolupráci mezi Policií České republiky a  Vojenskou policií.

Udílení tohoto vyznamenání bylo pro plukovníka Murčeka zároveň jednou z mnoha chvil, kdy se mohl ohlédnout za svojí prací, kterou pro Vojenskou policii nejen jako velitel vykonal.

Fotogalerie

Nahoru