Home page > Aktuality > Nouzový stav pyrotechniky nezastavil, četnost výjezdů k nálezům munice se naopak zvýšila

Nouzový stav pyrotechniky nezastavil, četnost výjezdů k nálezům munice se naopak zvýšila

Od poloviny března roku 2020 začala Česká republika bojovat s novým typem viru. Ve stejném období se musela pyrotechnická služba Velitelství Vojenské policie popasovat s enormním nárůstem výjezdů k nalezené munici ve vojenských výcvikových prostorech. To bylo zapříčiněno zrušením všech výcvikových aktivit Armády České republiky, zaměstnanci Vojenských lesů a statků ČR tak tohoto času využili k boji s kůrovcem a k výsadbě nové zeleně. Při této činnosti lesníci pravidelně nacházeli munici pocházející z činnosti vojsk z období II. světové války až po současnost, ke které byli následně přivoláni pyrotechnici z Velitelství Vojenské policie Olomouc.

S jakou municí se pyrotechnici nejčastěji setkávají? Je to velké množství převážně dělostřelecké munice a leteckých pum. Ze 70% se jedná o munici výcvikovou a školní. Daleko vyšším nebezpečím je však munice „ostrá“,  která se na cvičištích taktéž logicky nachází. Místo nálezu munice bylo mnohdy v těžko přístupném terénu a k jejímu vyproštění bylo nutné využít vozidlového navijáku, dalším zhoršujícím faktorem pro činnost našich pyrotechniků byl i samotný čas přijetí oznámení o nálezu, kdy se některé zneškodňování protáhlo do pozdních nočních hodin.

Každým rokem se zvyšuje nebezpečí nežádoucího výbuchu válečné munice, která se v těchto lokalitách od konce II. světové války, kde probíhalo odzbrojování vojsk, nalézá. Ne každá munice byla řádně zničena. Výbušnina např. trinitrotoluen je fyzikálně a chemicky stála i po 70. letech.

V souvislosti s neoprávněným vstupem a pohybem civilních osob ve vojenských výcvikových prostorech, který může být neúmyslný (nevšimnutí si hranice vojenského prostoru) tak úmyslný, vzniká obrovské riziko vstupu na místa, kde se takováto munice nachází. V obou případech je pohyb jakýkoliv osob v okolí vojenského prostoru nebezpečný a proto se doporučuje raději se mu vyhnout. Pokud však k dané situaci dojde je na místě postupovat podle určitých zásad a pravidel, aby nedošlo k neštěstí. A jak se vlastně při nálezu neznámého předmětu zachovat? Především se nesmí s nalezeným předmětem manipulovat nebo jej jakkoli prozkoumávat. Místo nálezu je vhodné označit a vyrozumět Stálého operačního dozorčího Velitelství Vojenské policie Olomouc na tel. 973 401 300.

Fotogalerie

Nahoru